CATRE CITITORI

Articolele prezentate în acest blog reprezintă convingerile şi părerile personale, cugetările mele, trăirile mele şi ceea ce Adonai mă învaţă. Crezul meu nu este asociat cu nici o denominaţiune, cult sau comunitate.
Articolele mele sunt rezultate din trăirea mea cu Adonai, deci nu încurajez publicarea, copierea sau reproducerea acestora, fără acordul meu.

Mulţumesc pentru înţelegere,
Bat Melech בת מלך

Saturday, November 14, 2009

Balaam: Blestem transformat în binecuvântare

Balac, fiul lui Ţipor, a văzut tot ce făcuse Israel Amoriţilor......El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe Râu (Eufrat), în ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme, şi să-i spună: „Iată, un popor a ieşit din Egipt; acoperă faţa pământului, şi s-a aşezat în faţa mea. Vino, te rog, să-mi blestemi pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine; poate că aşa, îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat, şi pe cine blestemi tu este blestemat.” Numeri 22:2, 5-6

Balam, după scrierile rabinice, era singurul dintre neamuri care la vremea aceea vorbea cu Dumnezeul evreilor. El nu era un navi (prooroc) era un hakim (înţelept / oracol/ ghicitor). Nu era ciudat ca Adonai să se folosească de un ghicitor şi nu este singurul exemplu din Biblie. Şi femeia care striga după Pavel, avea un duh de ghicire şi ce vorbea ea nu era rău, dar asta nu înseamnă că vorbea de la Adonai. (Fapte 16:17-18)

Dumnezeu a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei; şi nici să nu blestemi poporul acela, căci este binecuvântat.” Numeri 22:12

Adonai deja a hotărât că ei sunt binecuvântaţi. Nu avea nevoie să îl folosească pe Balaam ca să îi binecuvinteze. La fel ca mulţi creştini azi, Balaam avea o relaţie cu Dumnezeul evreilor. Pe evrei nici nu-i iubea nici nu-i ura. El avea un "dar" de care ştia şi Balac: pe cine binecuvânta el, era binecuvântat şi pe cine blestema el, era blestemat. Doar că de data aceasta ţinta vorbelor lui avea să fie un popor care aducea binecuvântare oricui îl binecuvânta şi aducea blestem oricui îl blestema. (Gen. 12:3).

Balaam s-a sculat dimineaţa, şi a zis căpeteniilor lui Balac: „Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.” Numeri 22:13

El nu le zice ‘nu vin cu voi, pentru ce să blestem un popor pe care Domnul l-a binecuvântat?’ El zice ‘Domnul nu mă lasă să vin cu voi’. Puţin îi păsa lui Balaam de Israel, el nu voia să îl supere pe Adonai. Ce-i rău în asta? Păi, nu poţi să îl iubeşti pe Dumnezeul evreilor şi să nu îţi pese de ei, oricât ar vrea oricine să facă o diferenţă între Israel şi Dumnezeul lui Israel.
Dumnezeu şi Israel sunt una, după cum este scris ( Isaia 54:5) ‘Făcătorul tău este bărbatul tău, şi Domnul este Numele Lui”. O persoană care zice că te iubeşte pe tine şi vrea să facă voia ta, dar nu-l acceptă pe soţul sau soţia ta, sau îl vede ca şi cum nici nu ajută nici nu strică, inima ta ar fi întristată. La fel şi Adonai.

Moise era profet în Israel şi dacă voia să îi binecuvinteze Adonai putea să o facă, dar cum scrie în Midrash ‘Ar fi fost mai corect ca blestemul/ mustrarea să fie rostite de Balaam şi binecuvântarea să fie rostită de Moshe. Totuşi dacă Balaam i-ar fi mustrat sau blestemat pe evrei, ei ar fi luat cuvintele lui în batjocură, deoarece veneau din partea unuia care îi ura. Dacă Moshe i-ar fi binecuvântat ei ar fi zis "ne binecuvintează pentru că ne iubeşte nu pentru că suntem binecuvântaţi" aşa că Hashem a ales ca Moshe, care îi iubea să îi mustre şi Balaam, care îi ura, să îi binecuvinteze."
Adonai a vrut ca neamurile să audă din gura unuia dintre ei că Israel e binecuvântat.

Balaam, a răspuns şi a zis slujitorilor lui Balac: „Să-mi dea Balac chiar şi casa lui plină de argint şi de aur, şi tot n-aş putea să fac nici un lucru, fie mic fie mare, împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului meu. Totuşi vă rog, rămâneţi aici la noapte, şi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.” Numeri 22:18-19

Sigur nu era prima dată când Balaam a blestemat pe cineva şi cu siguranţă că blestemul lui avea efect din moment ce Balac ştia de acest lucru şi încă se mai bizuia pe blestemul lui ca şi armă în războiul împotriva lui Israel. În momentul în care le zice oamenilor lui Balac să mai stea să mai întrebe, el de fapt voia să meargă să îi blesteme pentru că îi plăcea acest lucru. Când vede Adonai că Balaam stăruie să meargă îi zice ‘bine du-te’ . Balaam s-a sculat ‘dis de dimineaţă’ să meargă repede să blesteme şi pentru că Adonai îi cunoştea inima l-a trimis pe înger ca să se asigure că de data asta Balaam înţelege mesajul. Când mărgăriţa nu se supune o bate de 3 ori şi îşi face aşa nervi că nici nu îl miră faptul că mărgăriţa vorbeşte şi îi zice ‘de aş avea o sabie în mână te-aş ucide’. Evident era supărat că măgăriţa îl făcea să întârzie la blestemul care avea de gând să-l rostească.
Dacă Balaam ar fi avut de gând să spună ce voia Adonai, îngerul nu s-ar fi sinchisit să meargă până la el doar să îi mai spună odată ‘ai grijă că drumul pe care mergi duce la pierzare, ai grijă să spui doar ce îţi va spune Dumnezeu’. Balaam nu putea să îi mai bleteme, iar când îi binecuvintează, el o face cu invidie (Numeri 23:10b).

Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, Nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Numeri 23:23
El a încercat descântec şi vrăjitorie iar aici ajunge la concluzia că nu funcţionează împotriva lor. El ca ghicitor nu are nici o putere împotriva lor.

Balaam a văzut că Domnul găseşte cu cale să binecuvânteze pe Israel, şi n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la descântece – vrăjitorie. (24:1)
Apoi Adonai, prin gura lui Balaam, rosteşte cea mai frumoasă binecuvântare pentru poporul evreu. Şi azi evreii recită această binecuvântare de fiecare Shabbat. Binecuvântarea se numeşte Ma Tovu (Ce fromos, dar cu referire la corturile lui Iaacov în română devine, " ce frumoase"). (Numeri 24:5-9)
Oricum a încercat el să îi blesteme, Adonai îi stătea împotrivă. Balac a zis lui Balaam: „Nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvânta!” (Numeri 23:25)
ACEASTA ESTE CEA MAI DIABOLICĂ ŞI INGENIOASĂ ARMĂ A LUI SATAN. "NU LE FACE RĂU DAR MĂCAR NU ÎI BINECUVÂNTA! PENTRU CĂ CINE ÎI VA BINECUVÂNTA VA FI BINECUVÂNTAT ŞI SATAN NU VREA CA TU SĂ AI PARTE DE BINECUVÂNTARE!

Balaam a fost desăvârşit de rău pentru viclenia lui de a-L manipula până şi pe Dumnezeu. Pe de o parte el spune că va face orice îi va zice Dumnezeu, dar el ura pe Israel, pentru că îl sfătuieşte pe Balac să îi facă pe evrei să păcătuiască pentru ca binecuvântarea să nu mai poată avea efect. (2 Petru 2:15, Apocalipsa 2:14).
În capitolul 31 din Numeri, Adonai i-a vorbit lui Moshe şi i-a zis "Răzbună pe copiii lui Israel" din cauză că Balac si Balaam au complotat să îi distrugă. În versetul 8 din acelaşi capitol Balaam este ucis cu sabia, nu cum şi-a dorit el în 23:10 să moară ca cei neprihăniţi!
Binecuvântat să fie Israel în veci şi ca Balaam să ajungă toţi cei care îi urăsc!

Bat Melech בת מלך
Cristina

No comments:

Post a Comment