CATRE CITITORI

Articolele prezentate în acest blog reprezintă convingerile şi părerile personale, cugetările mele, trăirile mele şi ceea ce Adonai mă învaţă. Crezul meu nu este asociat cu nici o denominaţiune, cult sau comunitate.
Articolele mele sunt rezultate din trăirea mea cu Adonai, deci nu încurajez publicarea, copierea sau reproducerea acestora, fără acordul meu.

Mulţumesc pentru înţelegere,
Bat Melech בת מלך

Thursday, April 30, 2009

În numele dumnezeului Islamului...

În Iran, un băieţel de 8 ani a fost prins în timp ce fura pâine. În numele Islamului, băieţelul este pedepsit. O maşină trebuie să treacă cu roţile peste braţul lui. Islamul prin definiţie se pretinde a fi o religie a păcii...




Iranul este inamicul principal al Israelului. Preşedintele iranian a declarat că Israelul ar trebui şters de pe faţa pământului. Când am auzit prima dată declaraţia sa, am fost şocată, dar acum când ştiu că în Iran, nici chiar cetăţenii ţării, nici chiar oamenii din aceeaşi religie nu sunt scutiţi de violenţă, atunci nu mă mai miră deloc ura lor pentru poporul evreu.

Fie ca Adonai să continue să binecuvinteze evreii, spre mânia şi invidia duşmanilor lor.

Bat Melech
Cristina

Joi, 30 Aprilie, după asfinţitul soarelui, este a 22-a zi de numărare a Omerului.

Wednesday, April 29, 2009

Măreție nelimitată - Greatness Unlimited


To some, G-d is great because He makes the wind blow. For others, it is how He projects an entire cosmos, space and time, matter and energy out of the void. The intellectuals laugh and say He is far beyond any of this, for His Oneness transcends all things and remains unaltered even by the event of Creation.
We Jews, what we have always said, is that G-d is so great He stoops down to listen to the prayer of a small child. He paints the petals of each wildflower and awaits us there to catch Him doing so. He plays with the rules of the world He has made to comfort the oppressed and support those who champion justice and goodness.
He transcends the bounds of higher and lower. He transcends all bounds.


Pentru unii, Dumnezeu este măreț pentru că face să bată vântul. Pentru alții, măreția Lui înseamnă felul în care proiectează întreg cosmosul, spațiul și timpul, însăși materia și energia din nimic. Intelectualii râd și spun că El este cu mult mai mult decât atât, pentru că Unicitatea Lui, trece dincolo de toate lucrurile și rămâne neschimbată chiar și de actul Creației.
Noi, Evreii, am spus dintotdeauna că Dumnezeu este atât de măreț încât alege să se coboare atât de mult, încât ajunge să asculte și rugăciunea unui copil. El pictează petalele celei mai neînsemnate flori și ne așteaptă, în timp ce face asta, să-L vedem cum lucrează. El se joacă cu regulile acestei lumi pe care a creat-o, ca să mângâie pe cel în necaz și să-i sprijinească pe cei ce fac dreptate și aleg binele.
El trece dincolo de orice limită a înălțimii sau adâncimii. El trece dincolo de orice limită.

Tzvi Freeman

Miercuri, 29 Aprilie, după asfințitul soarelui, este a 21-a zi de numărare a Omerului.
Bat Melech
Cristina

Sunday, April 26, 2009

:)

Duminică, 26 Aprilie, după asfinţitul soarelui, este a 17-a zi de numărare a Omerului.

Wednesday, April 22, 2009

Un Diamant veritabil

1 Corinteni 1:27

Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.

Adonai ar fi putut alege lucrurile înțelepte și tari, dar acele lucruri, sau acei oameni, sunt tari și înțelepți în puterea lor, nu în Adonai.

Adonai nu alege cei mai perfecți oameni, îi alege pe cei dispuși ca să acționeze în ciuda imperfecțiunii lor.

Avraam nu a fost ales pentru că era perfect, Moshe nu a fost ales pentru că era perfect, David la fel, de fapt nici un om pe care l-a folosit Adonai vreodată, nu a fost perfect. Dar acești oameni au ales să acționeze în credința că nu perfecțiunea lor îi duce unde trebuie să ajungă, ci Adonai.

Am auzit odată, de la un evreu care lucra cu diamante, că un diamant perfect este fals pentru că este obținut în laborator, dar că orice diamant cu adevărat prețios are un defect aproape insesizabil cu ochiul liber. Orice bijutier caută acel mic defect, ca să estimeze valoarea diamantului.

Acest lucru este un bun principiu Biblic.

Dacă Adonai ar fi vrut perfecțiune, ne-ar fi făcut pe toți îngeri. Dar ne-a dat capacitatea să alegem binele și răul și ca lucrurile să fie complete, ne-a lăsat și o fire pământească ... știe ce putem și ce nu putem să facem ... știe că perfecțiunea în aceste condiții ar fi una falsă, deci una pe care nu o dorește. Dar dacă eu aleg să fac binele, dacă aleg Calea Lui în ciuda capacității mele de a alege calea rea, dacă aleg Calea bună după ce am ales 20 de căi greșite... asta nu mă face mai puțin vrednic, sunt un diamant cu un defect, deci unul veritabil.


Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?” Romani 6:1-2


Un diamant zgâriat, este aruncat pentru că nu este bun. Este doar o piatră.


Bat Melech

Cristina

Din Tehillim 73


...eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.
Căci iată că cei ce se depărtează de Tine, pier; Tu nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi.
Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.


Bat Melech
Cristina


Miercuri, 22 Aprilie, după asfinţitul soarelui, este a 14-a zi de numărare a Omerului.

Monday, April 20, 2009

Sefirat HaOmer

Luni, 20 Aprilie, după asfinţitul soarelui, este a 12 zi de numărare a Omerului.

Sunday, April 19, 2009

Din Tehillim 119

Sufletul meu este lipit de ţărână: înviorează-mă, după făgăduinţa Ta!

Eu îmi istorisesc căile, şi Tu mă asculţi: învaţă-mă orânduirile Tale! Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale, şi voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.

Îmi plânge sufletul de durere: ridică-mă după Cuvântul Tău! Depărtează-mă de calea necredincioşiei către Tine, şi dă-mi îndurarea ta, ca să urmez Legea Ta!
Aleg calea adevărului, pun legile Tale sub ochii mei. Mă ţin de învăţăturile Tale, Doamne, nu mă lăsa de ruşine! Alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoţi inima la larg.


Întoarce-Ţi Faţa spre mine, şi ai milă de mine, după obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău!


Întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău, şi nu lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste mine!



Bat Melech

Cristina



Duminică, 19 Aprilie, după asfinţitul soarelui, este a 11 zi de numărare a Omerului

Saturday, April 18, 2009

Sefirat HaOmer

Motzei Shabbat - a 10-a zi de numărare a Omerului
Shavua tov!

Thursday, April 16, 2009


Învață de la echilibriști. Felul în care își mențin echilibrul delicat la mare înălțime, este că atunci când se simt trași într-o parte, se apleacă în partea opusă. Când te simți ispitit să faci ceva, apleacă-te către Adonai.

(Rebbe Yisroel of Rizhin)

Wednesday, April 15, 2009

Când eram prin liceu, dezvoltasem o anume plăcere pentru filozofie, dar am văzut că prin natura mea, prea haotică şi nu îndeajuns de nefericită, nu mi-am găsit locul între marii gânditori. Mi se predica despre absolut, despre nefericirea geniului ... iar eu, mult prea comună, nici geniu, nici cu un dezgust rafinat faţă de rasa umană, nu am reuşit să mă integrez prea bine în lumea "nepăsătorilor" faţă de lucrurile vieţii.
Totuşi îmi plăcea mult, să citesc trăirile altora, mai cu seamă a veşnicului nefericit, Emil Cioran.
Am să postez câteva citate, ale lui, despre Dumnezeu :

"Doamne, fără tine sunt nebun, şi cu Tine înnebunesc!"

"Dumnezeu este intervalul dintre două bătăi ale inimii."

"Oamenii cad spre cer; căci Dumnezeu e un abis privit de jos."

"Omul religios începe cu credinţa în Dumnezeu, iar omul de ştiinţă sfârşeşte cu credinţa în Dumnezeu."


Bat Melech
Cristina

Tuesday, April 14, 2009

Tehillim 130


Din fundul adâncului, Te chem, HaShem!
Adonai, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile Tale la techinnot sheli (cererilor mele)! Dacă ai păstra, HaShem, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Adonai? Dar la Tine este selichah (iertare), ca să fii temut. Eu Îl aştept pe HaShem, sufletul meu (nefesh) aşteaptă şi în Devar-ul (Cuvântul) Lui nădăjduiesc. Sufletul (Nefesh) meu aşteaptă pe Adonai, mai mult decât aşteaptă shomrim (străjerii, păzitorii) dimineaţa, da, mai mult decât aşteaptă Shomrim (străjerii) dimineaţa.
Israele, pune-ţi nădejdea în Adonai, căci la HaShem este chessed (îndurarea), şi la El este belşug de pedut (răscumpărare)!
El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.
Amen!


Bat Melech
Cristina

Monday, April 13, 2009


Rabbi Yehudah Prero, spunea referitor la Chametz (pâinea dospită, sau orice produs dospit, care conţine drojdie sau praf de copt sau orice alt component de acest gen, folosit în alimentaţie) că reprezintă Yetzer Hara (înclinaţia păcătoasă, firea pământească) a omului. El scoate în evidenţă că Chazal (autoritatea rabinică din Talmud) asociază Chametz cu cele mai rele trăsături de caracter ale omului, cum ar fi mândria, gelozia, ura, lăcomia, pofta. (Acest lucru mi-a amintit de cum descrie firea pământească, Pavel în Galateni 5.)
Înainte de Pesach evreii petrec mult timp căutând să-şi curăţească locuinţele de orice firimitură de Chametz, iar Rabbi Yehudah Prero menţionează că tot astfel un evreu trebuie să-şi curăţească sufletul şi viaţa de Chametzul spiritual.

M-am tot gândit zilele astea la ce reprezintă Matzah (pâinea nedospită sau azimile) şi la ce reprezintă Chametz.
Yeshua le dă la Talmidim (ucenici) Matzah şi le spune „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” El nu s-a identificat cu pâinea dospită, Chametz, ci S-a identificat cu Matzah.

Drojdia din compoziţia pâinii, o umflă, o creşte, o face plăcută la vedere şi la gust, dar drojdia este doar o "iluzie" care umple cu aer conţinutul pâinii. Matzah din contră, este plată, "străpunsă", este frământată până când nu mai este nici un strop de aer în ea, nu este prea plăcută la gust şi nici la vedere...


Yeshua nu avea nimic care să atragă privirile (Yeshayahu 53:2). Nu avea deloc mândrie (aer). El S-a smerit până la moarte şi încă moarte de cruce... A fost străpuns în Însuşi trupul Său, la fel cum o Matzah este străpunsă... Matzah nu o mănânci de plăcere, o mănânci pentru că te hrăneşte, iar Yeshua a spus că cine va mânca din El, nu va mai flămânzi niciodată...(Yohanan 6:35).


Evreii mănâncă Matzah ca să le amintească de plecarea pe fugă din ţara Egiptului. Matzah era simbolul sclaviei lor, pentru mine este la fel ... simbolul unei vieţi trăite cândva de demult, când eram sclavă în ţara păcatului, dar am fost scoasă de acolo cu mână tare, de Însuşi HaMelech (Regele). Pentru El nu a fost un lucru de apucat că era Fiul Dumnezeului PreÎnalt, s-a dezbrăcat de Sine şi S-a făcut asemenea mie, ca eu să pot fii îmbrăcată în El, cu o neprihănire pe care o dă Adonai (Baruch Hu ) prin credinţă.


Bat Melech
Cristina




Sunday, April 12, 2009

Am citit undeva, că sunt mai mulţi oameni în lume care mor de obezitate decât oameni care mor de foame.
Ce ciudaţi suntem ... Decât să ne împărţim mâncarea cu alţii, mai bine acceptăm obezitatea iar apoi cerşim simpatia altora în legătură cu starea deplorabilă în care ne aflăm. Încerc să-mi fie milă de oameni de genul, dar nu pot să nu mă gândesc la faptul că obezitatea lor este doar o consecinţă a egoismului propriu.

Inversăm valorile lui Dumnezeu şi spunem că suntem binecuvântaţi şi atunci de ce să nu profităm de binecuvântările date? Eu cred că binecuvântarea ţi-e dată cu un motiv: ca să binecuvintezi pe alţii.

Ajugem să ne pese mai mult de animale decât de oameni. Ne preocupă mai mult "pacea mondială" decât pacea cu aproapele nostru, ne este mai mult frică de crize financiare decât de Cel care poartă de grijă... Adonai, ai milă de noi!


Bat Melech
Cristina

Friday, April 10, 2009

Chag Pesach Sameach!



Vorbiţi întregii adunări a lui Israel, şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. Să-l păstraţi până în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din sângele lui, şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc; şi anume s-o mănânce cu azime şi cu verdeţuri amare. Să nu-l mâncaţi crud sau fiert în apă; ci să fie fript la foc: atât capul, cât şi picioarele şi măruntaiele. Să nu lăsaţi nimic din el până a doua zi dimineaţa; şi, dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineaţa, să-l ardeţi în foc. Când îl veţi mânca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintele în picioare, şi toiagul în mână; şi să-l mâncaţi în grabă; căci sunt Paştele Domnului. În noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului, şi voi lovi pe toţi întâii-născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace; şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele, şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nici o urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului. Şi pomenirea acestei zile s-o păstraţi, şi s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare în cinstea Domnului; s-o prăznuiţi ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri. Timp de şapte zile, veţi mânca azime. Din cea dintâi zi veţi scoate aluatul din casele voastre: căci oricine va mânca pâine dospită, din ziua întâi până în ziua a şaptea, va fi nimicit din Israel. În ziua dintâi veţi avea o adunare de sărbătoare sfântă; şi în ziua a şaptea, veţi avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceţi nici o muncă în zilele acelea; veţi putea numai să pregătiţi mâncarea fiecărui ins. Să ţineţi sărbătoarea azimelor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oştile voastre din ţara Egiptului; să ţineţi ziua aceea ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri. În luna întâi, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, să mâncaţi azime, până în seara zilei a douăzeci şi una a lunii. Timp de şapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mânca pâine dospită, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băştinaş. Să nu mâncaţi pâine dospită; ci, în toate locuinţele voastre, să mâncaţi azime.” Moise a chemat pe toţi bătrânii lui Israel, şi le-a zis: „Duceţi-vă de luaţi un miel pentru familiile voastre, şi junghiaţi Paştele. Să luaţi apoi un mănunchi de isop, să-l muiaţi în sângele din strachină, şi să ungeţi pragul de sus şi cei doi stâlpi ai uşii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineaţa. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul, şi va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii, Domnul va trece pe lângă uşă, şi nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru voi şi pentru copiii voştri în veac. Când veţi intra în ţara, pe care v-o va da Domnul, după făgăduinţa Lui, să ţineţi acest obicei sfânt. Şi când vă vor întreba copiii voştri: „Ce înseamnă obiceiul acesta?” să răspundeţi: „Este jertfa de Paşte în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul, şi ne-a scăpat casele noastre.” Poporul s-a plecat, şi s-a închinat până la pământ. Şi copiii lui Israel au plecat, şi au făcut cum poruncise Domnul lui Moise şi lui Aaron; aşa au făcut.


Shemot - Exod 12


Dacă un străin, care va locui la tine, va vrea să facă Paştele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se va apropia să le facă, şi va fi ca şi băştinaşul; dar nici un netăiat împrejur să nu mănânce din ele.
Aceeaşi lege va fi pentru băştinaş ca şi pentru străinul, care va locui în mijlocul vostru.”

Shemot - Exod 12


Levetic - Vayikra 23
Iată sărbătorile Domnului, cu adunări sfinte, pe care le veţi vesti la vremurile lor hotărâte. În luna întâia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paştele Domnului. Şi în a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimelor în cinstea Domnului; şapte zile să mâncaţi azime. În ziua întâia, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă. Şapte zile să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua a şaptea să fie o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.”


1 Corinteni 5:7
Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit.



Bat Melech
Cristina

Wednesday, April 8, 2009

...



"....când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă."
Isaia 59:19

"Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume."
1 Ioan 4:4
Bat Melech
Cristina