CATRE CITITORI

Articolele prezentate în acest blog reprezintă convingerile şi părerile personale, cugetările mele, trăirile mele şi ceea ce Adonai mă învaţă. Crezul meu nu este asociat cu nici o denominaţiune, cult sau comunitate.
Articolele mele sunt rezultate din trăirea mea cu Adonai, deci nu încurajez publicarea, copierea sau reproducerea acestora, fără acordul meu.

Mulţumesc pentru înţelegere,
Bat Melech בת מלך

Sunday, May 31, 2009

Ahab s-a suit să mănânce şi să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului, şi plecându-se la pământ, s-a aşezat cu faţa între genunchi, şi a zis slujitorului său: „Suie-te şi uită-te înspre mare.” Slujitorul s-a suit, s-a uitat, şi a zis: „Nu este nimic!” Ilie a zis de şapte ori: „Du-te iarăşi.” A şaptea oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.” Ilie a zis: „Suie-te, şi spune lui Ahab: „Înhamă, şi pogoară-te, ca să nu te oprească ploaia.”
Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul, şi a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car, şi a plecat la Izreel.
Melachim Alef 18:42-44

Rabbi Nachman din Uman, spunea că nu primeşti lucrul dorit din două motive, fie că nu te-ai rugat, fie că nu te-ai rugat destul.

Eliahu (Ilie) s-a dus şi s-a rugat înaintea lui Adonai. Nu a contat de câte ori, inima lui era setată să se roage oricât va fi nevoie, până când va primi un răspuns.
Poate e nevoie de 7 ori să-mi rog sufletul din mine ca să primesc răspuns, poate e destul odată, poate e nevoie de ani, dar oricât va fi nevoie, trebuie să mă rog.
Nu e uşor când te ridici de pe genunchi să ţi se spună "nu se vede nimic" şi poate primeşti răspunsul ăsta ani la rândul, dar fii sigur că odată, răspunsul va fi "se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.” Nu aştepta să vezi cerul întunecat de nori, e destul un nor mic ca să crezi pentru o furtună!
Eliahu a trimis să i se spună lui Ahab să plece ca să nu-l oprească ploaia. Nu avea pe ce să-şi bazeze afirmaţia, vedea doar un norişor! Dar pentru Eliahu a fost nevoie de un norişor ca să creadă.
După ce m-am rugat şi văd chiar şi un nor mic, trebuie să cred pentru furtună. Dacă Eliahu se ridica şi spunea "păi am încercat, dar poate că nu a fost voia lui Adonai să plouă. Măcar mi-a arătat că mă ascultă şi a trimis un norişor?" Dumnezeu nu face lucrurile pe jumătate. EL începe şi duce la bun sfârşit. Dumnezeul meu, este un Dumnezeu care poate totul, dar care este mişcat de credinţă.
Am învăţat lecţia asta acum 8 ani şi de atunci o tot exersez.


Bat Melech
Cristina

Saturday, May 30, 2009

Dacă te voi uita, Ierusalime, să-şi uite dreapta mea destoinicia ei!
Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele!
- Tehillim 137:5-6

Thursday, May 28, 2009

Am auzit un Midrash despre un om care locuia într-un sat izolat de restul lumii. Satul acesta era foarte bogat în grâu şi oamenii îl mâncau nemăcinat, nepreparat, deoarece nu ştiau că se poate găti cu el.
Omul care locuia în acest sat, porneşte într-o călătorie. Ajunge în primul sat şi acolo vede oameni care mănâncă pâine. Omul se uită mirat, motiv pentru care este servit cu o felie de pâine. Omul întreabă "ce este asta?", i se explică tot procesul, cum grâul este luat şi măcinat, amestecat cu apă şi sare, drojdie, pusă în cuptor şi rezultă pâinea. Omul este şocat. Apoi i se oferă o bucată de prăjitură pe care o mănâncă cu o plăcere extraordinară. Când aude că din nou grâul este ingredientul principal, omul exclamă plin de bucurie "cu siguranţă eu sunt stăpânul la toate aceste lucruri, fără să le prepar, deoarece eu am ingredientul de bază."
Sunt unii care cunosc lucrurile de bază ale Cuvântului lui Dumnezeu, sau esenţialul. Li se pare o pierdere de timp să stai şi să-ţi "baţi singur capul cu spiritualisme". Dar au ocazia câteodată să guste dintr-un "preparat", rezultat din cugetarea unora la "spiritualisme" şi li se pare extraordinar la gust, dar pentru că lucrurile auzite au la bază ceva din esenţa pe care ei o cunosc, li se pare în continuare inutil să-şi "bată capul" singuri. Ajung astfel mulţumiţi să ştie cât ştiu şi sunt de-a dreptul deranjaţi când încerci să-i provoci să gândească.
Omul din acest Midrash nu ar fi murit de foame dacă ar fi continuat să mănânce grâu gol, ar fi trăit mult şi bine, dar fără a se bucura de viaţă prea mult şi fără a-şi încânta papilele gustative.
Oamenii care nu caută, sau nu vor să ştie mai mult decât lucrurile de bază, nu mor, nici nu ajung în iad, dar existenţa lor este doar lipsită de orice bucurie.

Bat Melech
Cristina
Filipeni 2:3-7

Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.
Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.
Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus:
El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.


Yeshua avea toate motivele să se considere superior oamenilor, doar era Dumnezeu, totuși El nu a considerat că a fi Dumnezeu este ceva de apucat, atunci eu, lut în care a suflat Dumnezeu viaţă, care mi-a dat onoarea să mă numesc copil al Lui, pot să mă mândresc cu ceva?
Nu am reuşit încă să-i privesc pe toţi mai presus de mine, măcar că nimic nu e bun în mine care să nu-mi fi fost dat de Adonai, dar îmi doresc să pot.
Dacă Fiul lui Dumnezeu nu a crezut că e un lucru de apucat să fie Fiul Dumnezeului celui Viu şi a venit pe pământ să se facă asemenea mie ca eu să pot fi asemenea Lui, atunci ce drept am eu vreodată să mă gândesc că aş fi mai presus de altcineva?

Am auzit odată spus în numele lui Baal Shem Tov că smerenia adevărată este să priveşti tot timpul pe alţii mai presus de tine, iar felul în care poţi face acest lucru e foarte simplu.
Dacă cineva cunoaşte mai puţin decât tine, poţi să te gândeşti că Adonai nu va cere la fel de mult de la acel om cât va cere de la tine care înţelegi mai mult. Dacă cineva este mai învățat decât tine, dorește-ți să ajungi la același nivel. Dacă un om este mai sărac decât tine, atunci gândeşte-te că la fel cum el este încercat cu sărăcie, tu eşti încercat cu bogăţie şi că el a fost lăsat sărac pentru ca tu să-l binecuvintezi şi binecuvântându-l pe el, Adonai te binecuvintează pe tine, deci omul sărac este motivul pentru care tu eşti bogat. Dacă cineva este mai bogat decât tine, înseamnă că Adonai l-a binecuvântat pentu că a dat mai mult decât tine.

Pentru că Yeshua a ascultat şi s-a smerit "De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume pentru ca, în Numele lui Yeshua, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Yeshua HaMashiach este Domnul."
Dacă noi ne vom smeri, vom moşteni aceleaşi binecuvântări împreună cu Yeshua şi vom domni împreună cu El. Dar ca să domnesc trebuie mai întâi să mor faţă de mine, pentru că firea mea nu poate să stea lângă un Dumnezeu smerit.

Bat Melech

Cristina

Tuesday, May 26, 2009

În Talmud este un Moshel (o pildă) spus de Rabbi Akiva.
Imperiul Roman tocmai ce decretase o lege prin care toţi evreii care învăţau Torah sau îi învăţau pe alţii, trebuiau ucişi. Rabbi Akiva învăţa pe alţii în locuri publice, fără teama de a fi ucis pentru credinţa lui. Văzându-l, un evreu merge şi îl întreabă "Rabbi, nu ţi-e frică de romani, că te vor prinde şi te vor ucide? Atunci la ce-ţi va folosi că ai continuat să sfidezi Imperiul şi nu te-ai lăsat de credinţă?" Rabbi Akiva îi răspunde omului cu un Moshel.


O vulpe se plimba pe malul unui râu. În timp ce umbla vede că toţi peştii înnoată speriaţi cât puteau de repede. Vulpea îi întreabă "de cine fugiţi?", iar peştii răspund "de mrejele pe care ni le-au întins să ne prindă". Vulpea se uită mirată şi spune "dar nu mai fugiţi! Ieşiţi din apă şi veniţi pe uscat. Aici nu sunt mreje!" Peştii atunci îi răspund "Tu eşti vulpe, ar trebui să fii mai inteligentă decât noi. Dacă aici, unde putem să respirăm şi să ne mişcăm suntem în pericol, cu cât mai mult vom fi în pericol într-un loc care nu este mediul nostru natural de viaţă?"


Rabbi Akiva continuă şi spune "dacă noi evreii, suntem în pericol în mediul nostru natural de viaţă, adică ţinând Torah, cu cât mai mult vom fi în pericol dacă ne lăsăm de Torah?"Bat Melech
Cristina


Monday, May 25, 2009

Oh! aş vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte; aş vrea să fie săpate cu un priboi de fier şi cu plumb în stâncă pe vecie…

Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pământ.

Chiar dacă mi se va nimici pielea, şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu.

Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu.

- Iov 19:23-27


Adonai aneni, kuma b'ezra ani!


Bat Melech
Cristina

Sunday, May 24, 2009


Ioan 15:7
Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.

Mulţi cred că au la dispoziţie Numele lui Isus, să ceară orice doresc şi vor primi indiferent de felul în care trăiesc. "În Numele lui Isus" a devenit formula magică pe care dacă o rostim suntem ascultaţi iar "peştişorul nostru auriu" care ne îndeplineşte toate dorinţele ne va da totul pe tavă.
Isus pune o condiţie pentru ca să-ţi permiţi să ceri orice şi să ţi se dea: SĂ RĂMÂI ÎN EL, să rămână în tine cuvintele Lui.
Nu pot să trăiesc în păcat şi să am aşteptări ca Dumnezeul Cel Sfânt, să treacă cu vederea şi să-mi dea ceea ce cer.
Pot să cer cât vreau şi să fiu cât voi vrea de răzvrătit atunci când nu mi se dă ceea ce cer, dar Dumnezeu are legi după care acţionează. Este o lege prin care Dumnezeu se leagă să-ţi dea ceea ce ceri, în cazul în care rămâi în El.
Dacă rămân în mine cuvintele Lui, atunci nu voi cere lucruri care să nu fie după voia Lui pentru că voi avea în mine gândul lui Hristos.

Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui. - Ioan 15:10
Bat Melech
Cristina

Saturday, May 23, 2009

Atta Kadosh - Tu eşti SfântAtta Kadosh - Coloana sonoră a filmului Ushpizin (musafiri de Sukkot - Sărbătoarea Corturilor)Am umblat multe căi

Căutând puţin adevăr

Nu am ezitat să gust din delicateţea păcatului

nu ne-am regăsit în asta

nu are rost să neg

Cultura asta nu e pentru noi

pentru că ne arde inima

iar eu cel mai neînsemnat dintre toţi
stau aici tremurând şi uimit
şi eu cel mai neînsemnat dintre oameni
stau aici bucuros şi copleşit


Pentru că Tu eşti Sfânt şi Numele Tău este Sfânt

Şi sfinţii te vor lăuda în fiecare zi


La sfârşitul a tot ce e palpabil

Şarpele simţurilor te minte de asemenea

Când îţi închizi ochii

Adevărul dispare

E greu să pricepi cu mintea

Şi nici măcar imaginaţia nu te ajută (te dezamăgeşte)

Dar este Unul în controlul acestor lucruri

Iar El are dragoste pentru noi (El ne iubeşte)


iar eu cel mai neînsemnat dintre toţi
stau aici tremurând şi uimit
şi eu cel mai neînsemnat dintre toţi oamenii
stau aici bucuros şi copleşit


Pentru că Tu eşti Sfânt şi Numele Tău este Sfânt

Şi sfinţii te vor lăuda în fiecare zi

Bat Melech

Cristina

Moartea lui Yeshua (Isus): Jertfă sau Crimă?

Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.
Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca, pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”
- Ioan 10:17-18


Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.”
- Ioan 6:51


Ştiu că mulţi îşi justifică forma ascunsă de antisemitism prin teoria "evreii L-au ucis pe Mântuitorul", ei singuri s-au blestemat să cadă Sângele Lui asupra lor (Matei 27:25).

Yeshua (Isus) nu a fost o victimă. Cum ar putea Însuşi Dumnezeu să fie ucis de oameni, dacă Însuşi Dumnezeu nu ar îngădui acest lucru?

Evreii au ucis mulţi prooroci (la fel şi creştinii http://www.crestinul.ro/inchizitia.htm), iar dacă Yeshua era doar un alt prooroc ucis, ce putere ar mai avea moartea Lui să izbăvească pe cineva de sub păcat? Acest lucru este absurd. Yeshua a venit pe pământ şi a trăit doar să moară. El Şi-a sacrificat viaţa, iar potrivit cu definiţia din Dex sacrificiu înseamnă: Renunţare voluntară la ceva (preţios sau considerat ca atare) pentru binele sau în interesul cuiva sau a ceva; jertfă. ♦ Jertfire de sine (din devotament, din abnegaţie). Yeshua a renunţat la viaţa Lui, ca să poată da viaţă tuturor celor ce vor crede în El.

Dacă evreii au fost vinovaţi de uciderea lui Yeshua, atunci El este doar un om care a fost chinuit şi ucis şi evreii au plătit cu vârf şi îndesat pentru această "crimă" (http://ro.wikipedia.org/wiki/Holocaustdeci), deci se poate trage concluzia că Yeshua nu mai are ce să le ceară evreilor să creadă în El. Dar dacă Yeshua, fiind Dumnezeu, nu victimă a unui popor împrăştiat şi sub ocupaţie romană, şi-a dat Singur viaţa ca sacrificiu pentru salvarea lumii întregi (întâi a evreilor, apoi a neamurilor), atunci vina pentru moartea Sa revine fiecărui om din lume care a păcătuit vreodată, deoarece Jertfa Sa a fost pentru a curăţi păcatele întregii lumi.

Eu cred într-un Yeshua care este deopotrivă cu Dumnezeu, care are viaţă în Sine şi este El Însuşi Viaţa (Ioan 5:26). Nu cred într-o victimă a evreilor, cred în Mielul fără cusur care de bunăvoie a ales să moară pentru mine.

Toda Rabba Yeshua


Bat Melech
Cristina

Friday, May 22, 2009

Rugăciune...

Ia aminte, Doamne, şi ascultă-mă! Căci sunt nenorocită şi lipsită.

Păzeşte-mi sufletul, căci sunt una din cei iubiţi de Tine! Scapă, Dumnezeule, pe roaba Ta, care se încrede în Tine!


Ai milă de mine, Doamne! Căci toată ziua strig către Tine.

Înveseleşte sufletul roabei Tale, căci la Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.


Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi, şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.

Pleacă-ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele!


Te chem, în ziua necazului meu, căci m-asculţi.


Nimeni nu este ca Tine între dumnezei, Doamne, şi nimic nu seamănă cu lucrările Tale.
Toate neamurile, pe care le-ai făcut, vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, şi să dea slavă Numelui Tău.
Căci Tu eşti mare, şi faci minuni, numai Tu eşti Dumnezeu.


Învaţă-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.
Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, şi voi prea mări Numele Tău în veci!
Căci mare este bunătatea Ta faţă de mine, şi Tu îmi izbăveşti sufletul din adânca locuinţă a morţilor.
...............................


Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.


Îndreaptă-Ţi privirile spre mine, şi ai milă de mine: dă tărie roabei Tale, şi scapă pe fiica roabei Tale!


Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmaşii mei şi să rămână de ruşine, căci Tu mă ajuţi şi mă mângâi, Doamne!

Amin
Din Tehillim 86

Bat Melech
Cristina

Wednesday, May 20, 2009


There's more to everything than meets the eye. Help me understand the height and the depth and the wholeness of everything Adonai.

Tefillah...


Doamne, toate dorinţele mele sunt înaintea Ta, şi suspinele mele nu-Ţi sunt ascunse.

-Tehillim 38:9

Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, şi pleacă-Ţi urechea la strigătele mele! Nu tăcea în faţa lacrimilor mele! Căci sunt un străin înaintea Ta, un pribeag, ca toţi părinţii mei.

- Tehillim 39:12

Tuesday, May 19, 2009
* Corectare - Beit Shemesh înseamnă Casa Soarelui, nu Casa Fiului

Thursday, May 14, 2009

Discuție între doi embrioni


- Şi tu crezi în viaţa de după naştere?

- Desigur. După naştere trebuie să urmeze ceva. Probabil că ne aflăm aici tocmai pentru a ne pregăti pentru ceea ce urmează.

- Ce prostie! După naştere nu urmează nimic. Şi, de altfel, cum ar putea să arate?

- Nu ştiu exact, dar desigur că va fi mai multă lumină decât aici. Poate că vom umbla pe propriile picioare şi vom mânca cu propria gură.

- Ce tâmpenie! Nu se poate să umbli. Iar ca să mănânci cu gura, chiar ca ar fi de râs! Doar noi mâncăm prin cordonul ombilical. Însă ia să iţi spun eu ceva: putem exclude viaţa de după naştere, pentru că deja acum e prea scurt cordonul ombilical.

- Ba da, ba da, cu siguranţă va fi ceva. Însă, probabil, ceva mai altfel decât ne-am obişnuit aici.

- Păi de acolo nu s-a întors nimeni. Odată cu naşterea, viaţa se termină, pur şi simplu. De altfel, viaţa nu este altceva decât o permanentă înghesuială, în întuneric.

- Eu nu ştiu exact, cum va fi, dacă ne vom naşte, dar desigur că o vom găsi pe MAMA, iar ea va avea grijă de noi.

- Pe mama? Tu crezi în mama? Şi după tine, unde ar putea ea sa fie?

- Păi oriunde, în jurul nostru. Doar trăim în ea şi prin ea. Fără ea, nu am fi deloc.

- Eu nu cred asta! Eu nu am văzut nicicând, nici un fel de mama, aşa că e evident că nu există.

- Dar, uneori, când suntem în linişte, o auzim cum cântă, simţim cum mângâie lumea din jurul nostru. Ştii… eu cred ca viaţa adevarată ne aşteaptă abia de acum încolo.

Autor necunoscut

Friday, May 8, 2009

Adonai ... Melech sheli, Ţie îţi datorez totul. Am atâtea pentru care trebuie să-Ţi mulţumesc. Azi recunosc mai mult decât oricând harul Tău. Mi-aş înălţa mâinile până la Tine ... şi acolo, strânsă în braţele Tale, ţi-aş spune că înţeleg acum... Mi-a luat 27 de ani şi multe zile, dar înţeleg cât mă iubeşti. Nu înţeleg deplin, nu complet, dar am prins în mintea mea limitată o fărâmă din dragostea Ta. În momentul ăsta de luciditate completă vreau să ştii că vin ... încet şi deseori târâş, dar vin. Chiar de mi-e trasă peste ochi lumea asta toată, văd un crâmpei de lumină şi ştiu că eşti Tu. Ştiu că vei sfârşi ce ai început pentru mine. Nici nu mă mai tem pentru asta ... Mă tem să nu uit. Mă tem să ajung să iau ca de apucat fiecare minune pe care o faci în fiecare zi. Îţi mulţumesc pentru Ruach Ha'Kodesh care nu încetează să mă strige să-mi îndrept privirile spre Tine în fiecare clipă. Îţi mulţumesc că prin Yeshua mă cunoşti, deschide-mi ochii să te cunosc la rândul meu.
Toda Rabba Elohai.


Bat Melech
CristinaVineri, 8 Mai, după asfinţitul soarelui este a 30-a zi de numărare a Omerului.

Thursday, May 7, 2009


E infinit în mine, nu omul cel de carne, Nu hârca-i infinită, ci cugetarea mea: ... În mine-i infinitul!..


Din Poezia lui Bogdan Petriceicu Hasdeu - Dumnezeu

Wednesday, May 6, 2009

Din Talmud - From the Talmud

The donkey complains of the cold even in July (Tamuz). First learn and then teach. Un măgar se plânge de frig și în luna Iulie (Tamuz). Mai întâi învață tu și apoi învață pe alții.


Few are they who see their own faults. Puțini sunt aceia care își văd defectele.


A myrtle even in the desert remains a myrtle. Mirtul rămâne mirt chiar și în deșert.


What is intended for thy neighbour will never be thine.
Ceea ce a fost destinat aproapelui tău, nu va fi niciodată al tău.


The weakness of thy walls invites the burglar.
Slăbiciunea zidurilor tale invită jefuitorul.


If a word spoken in its time is worth one piece of money, silence in its time is worth two.
Dacă un cuvânt spus la timpul potrivit valorează un ban, atunci tăcerea la timpul ei valorează doi bani


The rose grows among thorns. Trandafirul crește între spini.


Make but one sale, and thou art called a merchant.
Fă o singură vânzare și deja ești numit negustor.


If certain goods sell not in one city, try another place.
Dacă anumite bunuri nu se vând într-un oraș, încearcă alt loc.


Two pieces of coin in one bag make more noise than a hundred.
Două monezi într-o pungă fac mai mult zgomot decât o sută.


Silence is the fence round wisdom.
Tăcerea este gardul care împrejmuiește înțelepciunea.


Say little and do much.
Spune puțin și fă mult.


Bat Melech
Cristina
Friday, May 1, 2009

Yeshayahu 30:19-21

Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine, când vei striga; cum va auzi, te va asculta.


Domnul vă va da pâine în necaz, şi apă în strâmtorare. Învăţătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învăţătorii tăi.

Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!” Când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.