CATRE CITITORI

Articolele prezentate în acest blog reprezintă convingerile şi părerile personale, cugetările mele, trăirile mele şi ceea ce Adonai mă învaţă. Crezul meu nu este asociat cu nici o denominaţiune, cult sau comunitate.
Articolele mele sunt rezultate din trăirea mea cu Adonai, deci nu încurajez publicarea, copierea sau reproducerea acestora, fără acordul meu.

Mulţumesc pentru înţelegere,
Bat Melech בת מלך

Tuesday, January 25, 2011

Dacă...

Când a auzit Marta că vine Yeshua, I-a ieşit înainte; iar Miriam şedea în casă. Marta a zis lui Yeshua: „Adonai, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Elohim, Îţi va da Elohim.” Yeshua i-a zis: „Fratele tău va învia.” „Ştiu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.” Yeshua i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” „Da, Adonai”, I-a zis ea, „cred că Tu eşti HaMashiach, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.” Yochanan 11:20-27

Azidimineață, mergeam la rugăciune și pe drum mi-a venit în minte întâmplarea din Yochanan 11, cu învierea lui El'azar, sau mai bine zis discuția lui Yeshua cu Marta.
Vorbeam cu Adonai și m-am trezit că ori El mă întreabă, ori mă întreb singură, dacă mai cred pentru ceea ce mi-a promis cu mulți ani în urmă. Am tras aer adânc în piept și am răspuns mai amar ”visul meu a murit. Dacă era de la Tine s-ar fi împlinit... dacă erai Tu, visul meu nu murea, pentru că știu că orice e de la Tine se împlinește”. Am simțit că mă privește ca și pe un copil care nu pricepe nimic, ca și cum îi amintesc de Marta.
El'azar se îmbolnăvise și trăgea să moară, iar surorile lui (Marta și Miriam) au trimis vorbă lui Yeshua să vină repede pentru că fratele lor e pe moarte. Yeshua nu doar că nu S-a grăbit să-l salveze, dar a mai și zăbovit în locul în care era, iar în momentul în care vine în Beit-Anyah, El'azar era deja în mormânt de 4 zile și Marta cu Miriam deja ședeau shivah pentru El'azar.
Shivah este un ritual care are loc imediat după îngroparea mortului (care se întâmplă după o zi, sau în aceeași zi cu decesul). Shivah înseamnă șapte și se referă la 7 zile de jale, în care se plânge după cel decedat. Ruda cea mai apropiată mortului, devine ”Avel” (bocitor/ cel care jelește), iar acesta are datoria de a ”sta shivah” în timp ce toate rudele și apropiații vin să mângâie familia.
Yeshua apare de parcă a venit să jelească mortul împreună cu surorile lui El'azar, iar Marta Îl întâmpină și își exprimă resemnarea ei cu replica „Adonai, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Elohim, Îţi va da Elohim.” Ăsta e un răspuns spiritual după părerea mea. Nu era supărată pe Yeshua că n-a venit mai repede, nu-L învinovățea cu nimic și încă mai declară că ea știe că orice ar cere Yeshua de la Tatăl, Acesta îi va da. Foarte matur din partea lui Marta! Și foarte firesc...
”Dacă Adonai S-ar fi îndurat, n-ar fi căzut casa peste mine. Dacă Adonai ar fi fost cu mine, nu ajungeam fără locul de muncă. Dacă Adonai ar fi făcut o minune, nu s-ar fi ajuns aici.” - Astea sunt replici stupide.
Yeshua, Fiul Dumnezeului Celui Atotputernic stă în fața ta și tu îi spui că dacă ar fi fost aici când aveai tu nevoie, nu s-ar fi întâmplat cutare lucru? Dar stă în fața ta acum, chiar dacă pare prea târziu și-ți spune că promisiunile Lui nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt, că și în moarte e nădejde pentru că El a biruit moartea. Crezi?
Yeshua stă în fața lui Marta și-i spune ”Fratele tău va învia” iar Marta continuă în filozofia ei „Ştiu că va învia la înviere, în ziua de apoi.” După modelul ”unde dai și unde crapă”, Marta a crăpat și ea unde a putut și în loc să înțeleagă simplu ce-i spunea Yeshua, ea își etala cunoștiințele despre învierea morților. Yeshua nu renunță ușor și-i mai spune ”Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-a zis ea, „cred că Tu eşti HaMashiach, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.”
Acesta e un gen de credință inutilă, asemănătoare cu ”și dracii cred și se înfioară” (Yaakov 2:19).
De multe ori Yeshua vine la mine, să-mi vorbească despre caracterul Lui neschimbat, despre promisiunile Lui care se împlinesc și când mă întreabă dacă sunt în stare să cred, eu îi răspund vag ”cred că Tu Ești Fiul lui Dumnezeu”. Nu-I ajută cu nimic că eu cred lucrul ăsta și pe mine nu m-ajută nici atât. Genul acesta de credință nu poate să facă nimic.
Nu zice nimeni că e ușor să aștepți cu disperare ajutorul Lui și pe când să vină, te trezești ”cu mortul în casă”. Nu zice nimeni că e ușor să mai crezi când tot din tine strigă ”mai bine resemnează-te odată!” Nu e ușor să vezi că până și zilele de jale ți-s aproape gata și că El nu vine nici măcar să îți prezinte condoleanțe, dar găsește speranță în lucrul acesta. Dacă Yeshua nu vine să stea shivah cu tine, înseamnă că are de gând să aducă viață în lucrurile tale moarte. Când vine, El nu vine să vadă câte versete știi pe tema problemei tale, ci vine să vadă dacă mai crezi că El poate acum.
E ușor să te gândești la trecut și cum ar fi fost dacă... și e ușor să crezi că vei avea parte de bunătatea Lui în Malchut HaElohim (Împărăția lui Dumnezeu), dar nu e ușor deloc să crezi acum -- că acum El poate și vrea să-ți facă bine.
Eu nu zic că nu există lucruri pe care le lasă să moară și sunt bune moarte, dar dacă S-a ”deranjat” Yeshua să vină până în dreptul tău, să nu crezi că a venit să bocească, ci a venit să aducă viață în lucrurile tale moarte.
În planurile lui Adonai, nu există ”dacă ai fi fost Tu Doamne, nu s-ar fi întâmplat nenorocirea”. În planurle lui Adonai până și nenorocirea se întâmplă spre slava Lui, oricât de stupid ar suna lucrul acesta.
El e învierea și viața și dacă visele mele sunt în El, chiar dacă ar muri, vor trăi. Chiar dacă le-am îngropat și deja sunt în stare de putrefacție, din moarte am să le primesc înapoi.

Bat Melech בת מלך
Cristina כריסטינה

Thursday, January 20, 2011

Ca nimeni altul

Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov, şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârşia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră, până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă mântuiesc. Cu cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna, şi mă veţi potrivi? - Yeshayahu/ Isaia 46:3-5

Adonai a ales să mă poarte încă de la nașterea mea, încă mai dinainte de a avea vreun folos de pe urma mea, încă mai dinainte ca eu să fi ales să fac bine sau rău, încă dinainte de a-I întrista inima măcar că mă cunoștea bine și chiar mai dinainte ca eu să apuc să-I promit că am să merg după El.
M-a purtat pe umăr până am învățat să merg și apoi m-a sprijinit văzându-mi pașii îngreunați de prea multe lucruri care îmi distrag atenția. Dar cu lumea asta trasă peste ochi, aproape niciodată nu realizez că dacă nu cad e pentru că El mă ține -- dacă respir e pentru că El îmi șoptește din nevăzut ”respiră!” -- dacă nu orbesc e pentru că El mi-e Lumină, iar dacă trăiesc e pentru că El trăiește în mine.
Ca să pot să cuprind cu mintea mea limitată și să pot înțelege cu inima mea defectă de ce face toate astea, am încercat să Îl aseamăn cu lucruri familiare, dar sunt la fel de limitate ca și lumea mea. Am încercat să mă gândesc la El ca și la un tată, apoi ca și la un iubit, ca și la un salvator sau erou, dar astea-s definiții aiurea. Cu cine pot să-L aseamăn și cu cine pot să-L pun alături ca să-I pricep inima? Un tată pământesc, chiar dacă ar fi cel mai bun care există, te poate purta în brațe din când în când și apoi te poate sprijini tot din când în când și pe un termen limitat, nicidecum până la bătrânețea ta. Statutul de Tată, pe care Îl are El în viața mea, e limitat de înțelegerea mea de ce înseamnă un tată. Să-L aseamăn cu un iubit? Un iubit te poate iubi limitat și condiționat de timp, de circumstanțe și de visele care i se schimbă. Dar chiar dacă aș cugeta la cea mai mare dragoste din istorie, tot nu mă ajută să înțeleg dragostea Lui. Să-L aseamăn cu un erou? Un erou te poate salva cel mult odată, iar apoi îți rămâne să te salvezi singur. Dar chiar dacă L-aș pune în mintea mea alături de cel mai brav erou, tot n-aș pricepe cât curaj i-a trebuit să îmbrace trup de om, să moară pentru mine și apoi să se înalțe la Adonai, bazându-se că inima mea oarbă are să vadă dincolo de mii de ani că El este și urechile mele au să audă dincolo de lumile care ne despart cum tot îmi strigă într-una că mă iubește. Cu cine să-L aseamăn și cu cine să-L pun alături? Nu există nimeni în nici o dimensiune care să-mi fie ca El. Cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, darămite inima mea. I se închină îngeri îmbrăcați într-o splendoare care ar orbi ochii mei de carne și totuși El vine și mă sprijinește pe mine, de la nașterea mea și până la bătrânețea mea, ca eu să pot croi cărări drepte cu picioarele mele. Nu se satură să mă ridice, nu se satură să spere, nu se satură să mă iubească și nu se satură să mă sprijinească și fie că eu aud sau nu, El nu se oprește să mă strige dincolo de timp și spațiu și să-mi șoptească într-una: te iubesc.
Nu Te mai aseamăn cu nimeni Adonai, Împăratul meu, nu Te mai pun alături de nimeni. Tu îmi ești totul. Eu sunt din Tine, prin Tine și pentru Tine și oricât aș prețui eu alte lucruri, Tu îmi ești la kilometri distanță mai sus decât orice prețuiesc.

Bat Melech בת מלך
Cristina כריסטינה

Wednesday, January 12, 2011

Umbra mea

Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. - Tehillim/ Psalmi 121:5

Cum poate Adonai să fie umbra mea, dacă Yeshua este Lumina lumii (Ioan 8:12), iar această Lumină este desăvârșită? Umbra este definită ca și întunecime provocată de un corp care oprește razele de lumină, astfel reflectând pe alte corpuri conturul obiectului ce oprește lumina, dar știm în adevăr că în El nu este întunecime pentru că luminează cu așa intensitate încât umbrele nu au timp să se creeze. Și atunci ce înseamnă că El este umbra mea dacă eu sunt în Lumină?
Potrivit cu Ioan 1:9, Lumina, adică Yeshua, luminează pe orice om venind în lume, dar dacă omul alege să rămână în întuneric, acesta devine obiectul care împiedică Lumina, iar ceea ce reflectă pe alte corpuri, este doar întunecimea sa proprie; totuși dacă Lumina își face efectul asupra unui om, iar acesta se lasă luminat, atunci ”umbra” lui, sau mai bine zis ceea ce reflectă pe alte corpuri, este Însuși Adonai.
Este o vorbă cu referire la un om incapabil să realizeze ceva în viață, că trăiește doar să facă umbră pământului, adică trăiește degeaba. Eu cred că dacă te naști și trăiești fără să te lași cuprins de Lumină, atunci acest lucru este adevărat. Eu vreau să trăiesc în așa fel încât singura umbră care este în mine, să fie El și doar El să se reflecte pe orice alt obiect sau suflet.
Umbra mea este doar un contur întunecat, nu o redare fidelă a ceea ce sunt și acest lucru este valabil și dacă umbra mea este Adonai. Eu sunt obiectul care împiedică Lumina să fie desăvârșită, de aceea cel mult pot să creez o umbră a ceea ce este El și nu am cum să-L redau exact așa cum este, redau în cel mai bun caz un contur a ceea ce este El, pentru că Îl cunosc în parte, dar El nu se simte jignit de redarea mea pentru că El cunoaște cât sunt de limitată și mă acceptă și se smerește pe Sine Însuși până acolo că se numește Singur: umbra mea.

Bat Melech בת מלך
Cristina כריסטינה