CATRE CITITORI

Articolele prezentate în acest blog reprezintă convingerile şi părerile personale, cugetările mele, trăirile mele şi ceea ce Adonai mă învaţă. Crezul meu nu este asociat cu nici o denominaţiune, cult sau comunitate.
Articolele mele sunt rezultate din trăirea mea cu Adonai, deci nu încurajez publicarea, copierea sau reproducerea acestora, fără acordul meu.

Mulţumesc pentru înţelegere,
Bat Melech בת מלך

Thursday, March 19, 2009

Iggeret Ramban - Scrisoarea lui RambanRamban a fost unul dintre cei mai mari filozofi pe care i-a avut Iudaismul vreodată. El este cunoscut în mare pentru comentariile sale Biblice. Ramban este de fapt acronimul numelui şi titlului său evreiesc, Rabbi Moshe ben Nachman şi numele său Catalan, Bonastruc sa Porta.
Iggeret Ramban este o scrisoare a lui Ramban către fiul său Nachman, căruia i-a cerut să o citească săptămânal. Deoarece mie îmi place mult, m-am gândit să o şi postez, mai ales că eu cred că are relevanţă pentru mine azi, la fel cum a avut relevanţă atunci când a fost scrisă.

Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale! (Mishlei 1:8). Fă-ţi un obicei din a vorbi întotdeauna calm cu oricine ai vorbi. Acest lucru te va feri de mânie, o trăsătură rea de caracter ce îi face pe oameni să păcătuiască. Aşa cum te învaţă rabinii noştri (Nedarim 22a): "Oricine se lasă pradă mâniei va cădea sub pedeapsa Gheenei". Odată ce te-ai îndepărtat de mânie, smerenia va intra în inima ta. Această calitate este cea mai bună şi demnă de dorit dintre toate celelalte calităţi. (Vezi Avodah Zarah (Închinarea la idoli) 20b) pentru că "Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa." (Mishlei 22:4).

Prin smerenie vei ajunge să cunoşti teama de Domnul. Smerenia te va face să te gândeşti la (ceea ce scrie în Avot 3:1) "locul de unde vii şi locul înspre care te îndrepţi şi vei ştii că pe pământ eşti doar un vierme". Îţi vei aduce aminte astfel în faţa CUI vei sta la judecată, Împăratul Slavei, pentru că este scris (I Melachim 8:27- 1 Împăraţi), "Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă" -- De asemenea scrie (Yirmeyahu - Ieremia 23:24), "Nu umplu Eu cerurile şi pământul? zice Domnul."

Când vei cugeta la aceste lucruri, vei ajunge să te temi de Domnul care te-a creat, astfel păzindu-te de păcat şi vei fii fericit orice ţi s-ar întâmpla. De asemenea, atunci când rămâi smerit şi umbli în modestie înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu, te vei teme de Domnul să mai păcătuieşti, iar astfel Hashem (Domnul) va face ca slava Lui să vină peste tine şi Duhul Shechinei Sale se va odihni peste tine şi te va duce până în Împărţia pe care o aşteptăm să vină.


Iar acum fiul meu, înţelege că oricine se simte mai presus decât alţii, în orice fel, se răzvrăteşte chiar împotriva regalităţii lui Hashem, pentru că omul mândru ajunge să se îmbrace cu hainele lui Hashem, după cum este scris (Tehillim - Psalmi 93:1), "Domnul împărăţeşte, îmbrăcat cu măreţie; Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere (I Shmuel - 1 Samuel 2:7) "Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă" (I Divrei Hayamim - 1 Cronici 29:12), " De la Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta este tăria şi puterea, şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile." Deci cum ar putea cineva să se fălească cu slava lui Hashem? Iar unul care ajunge să se mândrească cu înţelepciunea lui, poate nu ştie că stă scris " El taie vorba celor meşteri la vorbă; El ia mintea celor bătrâni (înţelepţi)" (Iyov 12:20)!? Deci vedem că toţi sunt la fel înaintea lui Hashem, care în mânia Lui poate să smerească pe cei mândrii iar când doreşte ridică pe cei smeriţi. Deci smereşte-te şi Hashem te va înălţa!


Am să îţi spun acum, ce trebuie să faci ca să te porţi întotdeauna smerit. Vorbeşte liniştit întotdeauna, având capul plecat cu ochii în pământ şi inima îndreptată spre Hashem în fiecare clipă. Vezi pe oricine mai presus de tine însuţi. Fie că este înţelept sau bogat, tu arată-i respect. Dacă el este sărac, iar tu mai bogat, sau mai înţelept, consideră-te mai vinovat decât el, gândeşte-te că el este mai vrednic decât tine, fiindcă dacă el greşeşte o face din neştiinţă, dar tu care eşti mai înţelept şi ştii să faci bine, când greşeşti o faci cu bună ştiinţă.


În tot ce faci, tot ce gândeşti şi în tot ce spui, aminteşte-ţi că stai înaintea Regelui, care are Shechinah Lui desupra ta, pentru că slava Lui umple tot pământul. Vorbeşte cu teamă şi reverenţă, ca un slujitor care stă în faţa stăpânului său. Fii cumpătat în tot ceea ce faci. Când te cheamă cineva, nu-i răspunde în gura mare, ci răspunde ca şi cum eşti conştient că eşti rob, iar Stăpânul tău este lângă tine.


Torah să o înveţi cu măsură ca să ai timp să şi împlineşti ceea ce înveţi. După ce ai studiat Torah, cugetă la poruncile scrise şi caută căi prin care să pui în practică kol mitzvot (toate poruncile). Examinează-ţi bine acţiunile în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară pentru că astfel toate zilele tale vor fi trăite în teshuvah (pocăinţă).

Gândeştete la cuvintele pe care le foloseşti când te rogi şi îndepărteză orice e lumesc din mintea şi inima ta. Pregăteşte-ţi inima înaintea lui Hashem, sfinţeşte-ţi gândurile şi cugetă asupra la ce urmează să spui. Dacă vei urma aceste lucruri în tot ceea ce faci, nu vei păcătui. În acest fel gîndurile, cuvintele şi rugăciunile tale vor fi, curate, clare, sfinte, dedicate şi acceptate de Hashem după cum este scris (Tehillim - Psalmi 10:17), "Cînd inima lor se îndreaptă către Tine, ascultă-i."


Citeşte această scrisoare în fiecare săptămână şi nu lua cu uşurinţă nimic din ce am scris în ea. Împlineşte-o şi făcând astfel, vei umbla mereu pe calea lui Hashem, fie El în veci binecuvântat, iar tu vei izbuti în tot ce vei face.


traducere Bat Melech
Cristina

No comments:

Post a Comment