CATRE CITITORI

Articolele prezentate în acest blog reprezintă convingerile şi părerile personale, cugetările mele, trăirile mele şi ceea ce Adonai mă învaţă. Crezul meu nu este asociat cu nici o denominaţiune, cult sau comunitate.
Articolele mele sunt rezultate din trăirea mea cu Adonai, deci nu încurajez publicarea, copierea sau reproducerea acestora, fără acordul meu.

Mulţumesc pentru înţelegere,
Bat Melech בת מלך

Monday, May 29, 2017

Dincolo de aparențeÎn tabără au fost geloși pe Moshe (Moise) și pe Aharon (Aaron), sfântul Domnului. (Tehillim/Ps.106:16)

Ieri, când am citit Psalmul 106 și am văzut că Aharon e numit Sfântul Domnului, mi-a venit în minte episodul cu vițelul de aur. 

În Shemot (Exod) 24, Moshe s-a urcat pe munte cu Aharon, Nadav, Avihu și 70 bătrâni din Israel și ”au vazut pe Dumnezeul lui Israel” (vs. 10). Aharon L-a văzut pe Adonai. În Mitzrayim (Egypt) Aharon a fost gura lui Moshe, a făcut minuni în fața lui Faraon și în fața poporului Israel... L-a văzut pe Adonai. 

Moshe urcă împreună cu Yehoshua pe munte să primească Torah, iar Aharon rămâne singur cu poporul. Trec 40 de zile și 40 de nopți, timp în care Elohim îi spune lui Moshe ”Vorbește copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiți pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inima. Iată ce veți primi de la ei ca dar: aur, argint și aramă...” (Ex. 25:2-3) Îi spune asta în timp ce copiii lui Israel își dădeau aurul ca să li se facă din el un idol... ca și cum n-ar știi că-și dau darurile unuia care nu merită. Ca și cum n-ar vedea în vale un popor care tocmai îi întorcea spatele, cu Aharon în fruntea lor. Ca și cum nu vedea că poporul Lui se închina altuia, îi spune lui Moshe cum să-i facă locul de închinare și lucrurile sfinte. Și-n timp ce Aharon turna un vițel de aur în fața căruia să se închine toți, Adonai îi spunea lui Moshe ”Apropie de tine pe fratele tău, Aaron, și pe fiii săi, și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba Mea ca preoți.” (Ex. 28:1) 

Pare absurd să-L vezi pe Adonai, să știi cine e și să ajungi să calci totul în picioare ca și cum ar fi un mare nimic. Să uiți și ce ai trăit și ce ai văzut în câteva zile și să te închini la ceva creat de tine. Pare imposibil de crezut. Strigător la cer. Oricine citește lucrurile astea, inevitabil ajunge să-l numească pe Aharon un trădător. Și a fost. Dar nu despre prostia lui Aharon vreau să vorbesc. La oameni am învățat să nu mă mai mire nimic, cum nu mă mai mir eu când ajung să spun sau să fac lucruri care nici n-ar trebui să-mi treacă vreodată prin minte. Inima omului e înșelătoare oricât ar crede el însuși despre sine că ”dar eu sunt un om bun”, așa că nu despre inima omului vreau să vorbesc ci despre inima lui Adonai. 

Știu că unora le place să creadă că Dumnezeul Vechiului Legământ era unul aspru și greu de mulțumit, pe când Dumnezeul Noului Legâmânt este dragoste. În Vechiul Legământ Adonai era fără milă pe când în Noul Legământ e plin de har, dar surpriză: este același Dumnezeu care nu se schimbă și în care nu este umbră de mutare (Iac. 1:17). 

Cum am spus nimic nu mă mai miră la oameni. Oricât ar fi de sfinți se pot perveti și oricât ar fi de pervertiți se pot sfinții. Dar chiar dacă nu mă miră nimic la oameni, la Adonai mă miră totul. Și nu o spun ca să aud un ”amin” spus din reflex și nici ca să gândescă cineva, ”vai, ce frumos că e așa ușor de impresionat fata asta”. Dar cum să nu rămâi uimit și mut de mirare când vezi inima Lui? Cum să nu îți vină să te tângui cu tot sufletul tău când știi că El, Ha Kadosh Baruch Hu (Cel Sfânt, Fie El Binecuvântat), e mișcat în tot ce face doar de dragoste pentru noi? 

Vorbește cu Moshe despre darurile pe care e gata să le primească de la un popor care Îl înșeală în timp ce El vorbea și El știe. Vorbește despre hainele sfinte în care vrea să-l îmbrace pe Aharon chiar dacă în același timp îl vede pe Aharon făcând un idol poporului. Îl vede pe Aharon în toată mizeria lui și tot îl vrea ca și preot. Adonai îi spune lui Moshe să ia 2 pietre de onix pe care să scrie numele celor 12 seminții ale lui Israel și spune ”Amândouă aceste pietre să le pui pe umerarii efodului, ca aducere aminte de fiii lui Israel; și Aharon le va purta numele înaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca aducere aminte de ei.” Cu alte cuvinte, după cum poartă întreg poporul după el acum în idolatrie, așa o să poarte numele lor înaintea Domnului. 

Nu știu ce inimă ai Adonai... Vezi tot și cunoști tot. Vezi că deși am câte o revelație ”Adonai e extraordinar!” Urmează să spun lucruri drăcești de-a dreptul. Că am momente ca și Keefa când știu exact cine ești și 2 minute mai târziu te fac să-mi spui ”înapoia Mea, satano!” Și cu toate astea te uiți la mine tot cu ochi curați de orice răzbunare, măcar că ai dreptul să faci cu mine ce vrei... sunt a Ta! Dar mă prețuiești și în căderea mea de parcă nu vezi câtă răutate se ascunde în mine. Ce dragoste e asta, Adonai? E nebunie! Iubești nebunește Adonai... Îmi vine să-Ți spun câteodată ”apără-ți inima de mine, măcar un pic!”... Dar Tu nu știi să iubești doar în parte. Iubești deplin. Ierți deplin. Crezi deplin. Și crezi pentru mine. Cum ai crezut pentru Aharon, crezi pentru mine. Crezi că nebunia mea nu mă definește. Crezi că într-o zi am să aleg bine mai mult decât pot eu să cred pentru mine. Învață-mă să cred așa Adonai. Învață-mă să Te iubesc așa... fără nici o reținere. Fără să te judec greșit când nu înțeleg ce faci dincolo de aparențe. Când văd cum mă iubești înțeleg că nu știu să Te iubesc. Dar vreau să învăț. Ajută-mă!


Bat Melech בת מלך
 Cristina כריסטינה

No comments:

Post a Comment